06-06-2011 13:58 #1
Trac huu Đat
Ngày tham gia: 20-04-2011 14:36
Đến từ: HCMC

          Anh-huong Gia-Dinh.


Neu con-tre song trong su phe-binh ,
Se hoc biet cach dinh-toi nguoi khac.
Neu con-tre song trong su thu-dich ,
Se hoc biet cach danh-nhau .
Neu con-tre song trong su che -nhao,
Se biet mac-co.
Neu con-tre song trong su xau-ho,
Se mang day mac-cam toi-loi.
Neu con-tre song trong su dung-chiu,
Se hoc kien-nhan .
Neu con-tre song trong su khich-le ,
Se rat vung-vang .
Neu con-tre song trong su khen-ngoi ,
Se biet thuong-thuc.
Neu con-tre song trong su cong-bang,
Se biet song cong-bang.
Neu con-tre song trong su an-ninh,
Se hoc biet de co duc-tin .
Neu con-tre song trong su chap-thuan,
Se biet ua-thich chinh minh,
Neu con-tre song trong su chap-thuan
va tinhban,
Se biet tim tinh yeu-thuong trong
the-gioi nay.
Dorothy Law Notle.3
Trich "UOM MAM CHO TUONG-LAI "
( HUU+DAT suu-tam)
HT.BAPTIT AN-DIEN 11/2007

Trả lời và trích dẫn   Trích dẫn
Thông số hoạt động của Diễn đàn Sức Sống Mới
Chủ đề 17 Bài viết 14 Thành viên 9911
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn: Thái Thiện Phúc