01-12-2010 16:02 #1
nguyễn thị xuân hương
Ngày tham gia: 28-10-2010 15:13
Đến từ: Bình Thuận

nét hương in dấu chân vào đất

gửi cát cùng xây một nét trời

cỏ xanh mơn mỡn mùa xuân mới

đêm trời lại có một vì sao.

một sắc,một hoa,ngàn hương vị

rượu đắng tìm hương rượu ngọt ngào

nước hòa vào đất yêu tha thiết

riêng một mình hương say ngất tôi.

mây bao nhiêu đám mây rơi lệ

đất bao nhiêu lớp đất tạo đồi

lòng bao nhiêu nhớ lòng mơ ngủ

thao thức nhiêu canh được người ơi!

không duyên,không nợ yêu sao được

duyên có nợ không trái lẽ trời

nợ duyên ai có ai chưa có

nợ có duyên không cũng thế thôi!

người đau tìm rượu giải nỗi sầu

hỏi người,người quay lại hỏi tôi

làm trai chi,dám yêu tha thiết

bỏ lại trời thu,một nét hương

Trả lời và trích dẫn   Trích dẫn
Thông số hoạt động của Diễn đàn Sức Sống Mới
Chủ đề 25 Bài viết 43 Thành viên 4569
Chào mừng thành viên mới nhất của diễn đàn: huynh nhu anh